Visuomenės sveikatos specialistė

Vanda Balcevič

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT
gimnazijoje

Telefono numeris +370 640 93383
El. paštas.: vanda.balcevic@vvsb.lt
Dienos
Laikas
Trečiadienis
07:00 - 19:00
Ketvirtadienis
15:00 - 19:00
Penktadienis
07:00 - 19:00
Pietų pertrauka
12:00 - 12:30
Visuomenės sveikatos specialistės darbo grafikas

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje:

• konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
• organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis;
• organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoju savirūpos organizavimo procesus);
• suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną;
• prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
• tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
• analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
• prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos;
• planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus;
• rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
• dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas