Netradicinis STEAM ugdymas „Pažink, tyrinėk, atrask!”

2022-11-27
STEAM (iš anglų kalbos – Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) akronimas apibrėžia tarpdisciplininį, į praktiką orientuotą požiūrį į gamtos mokslų, matematikos ir inžinerijos bei kūrybinių, meninių sričių apjungimą bei taikymą.

Mūsų gimnazijoje įgyvendinamas STEAM ugdymas yra:
✔Gamtamokslinio, matematinio ir meninio-kūrybinio ugdymo inovatyvi plėtra.
✔Inžinerinių, technologinių ir kitų mokslinių bei kūrybinių taikomųjų veiklų pažinimas, taikymas praktikoje ir populiarinimas.
✔Tvari motyvacija studijuoti būtent šiuolaikines STEAM disciplinas.

Mums svarbus STEAM ugdymo procesas, nes jo dėka:
✔Lavinami pažintiniai – kūrybiniai gebėjimai bei praktiniai įgūdžiai.
✔Ugdomas pasirengimas spręsti sudėtingas problemas ir valdyti technologijas.
✔Stiprinamas mokinių ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas.

Būdami Pasaulinės ORT švietimo sistemos dalimi, kartu su viso pasaulio žydų mokyklomis įgyvendiname ORT–STEM projektą. Mūsų pagrindinio STEM partnerio – ORT organizacijos – dėka gimnazijoje įkurti technologijų, chemijos, fizikos, IT, matematikos, menų kabinetai ir laboratorijos, aprūpintos modernia mokymosi bei programine įranga. Moksleiviai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniuose ORT organizuojamuose STEM mokymuose ir olimpiadose, kuria naujus modulius. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas stiprinamas per bendrus projektus, kuriuose dalyvauja mokytojai iš įvairių pasaulio šalių.

„Mūsų mokykloje įgyvendinama STEAM programa vertinama profesionalų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų, – teigia gimnazijos direktorė, dr. Ruth Reches. – Gamtos, tiksliųjų mokslų, technologijų bei meno „įprastinė“ edukacija vykdoma „neįprastai“. Išmaniosiomis priemonėmis, originaliomis formomis, kūrybiškai ir smagiai vaikams teikiamos šiuolaikinio pasaulio naujienos ir ugdomos svarbios kompetencijos“.

Daugiau informacijos apie Pasaulinės ORT organizacijos projektą „ORT-STEM“
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas