Ugdymo turinio atnaujinimas

2022-11-21

Ugdymo turinio įgyvendinimo komanda

Vardas pavardė
Pareigos
Ruth Reches
Direktorė. Komandos pirmininkė
Lina Morkūnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja metodininkė
Egidija Žukauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tamara Lukoševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Palikevičiūtė
Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė. Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė
Mindaugas Tamošaitis
Istorijos mokytojas ekspertas
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas