Programa gabiems vaikams

Gabių vaikų ugdymas – investicija į Lietuvos ateitį

Kas yra „Gabių vaikų programa“? Tai speciali metodika, skirta intelektiniam bei emociniam vaikų, išsiskiriančių savo gabumais vienoje ar kitoje srityje, ugdymui.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija siūlo novatorišką ir unikalų požiūrį į ugdymą, suteikiantį išskirtinių galimybių motyvuotiems mokiniams tyrinėti įdomius dalykus sudėtingoje, kūrybiškoje aplinkoje. Taikant įvairias mokymo(si) strategijas, diferencijuojant medžiagą ir mokymo būdus, gabių mokinių programa siūlo unikalią praktinę veiklą, padedančią lavinti kritinį mąstymą.
2021 m. mūsų gimnazija užmezgė ryšius su Ron Vardi gabių vaikų centru Izraelyje. Pasitelkdami šio centro specialistų pagalbą, pedagogai parengė ir pradėjo įgyvendinti Gabių vaikų programą. Visus mokslo metus apimanti programa sudaryta iš 4 ciklų - filosofijos, astronomijos, matematikos anglų kalba bei žurnalistikos. Be konkrečių dalykinių žinių ir įgūdžių, programa padeda plėtoti vaikų bendravimo, estetinės pajautos bei raiškos gebėjimus.
2021-2022 mokslo metais pagal Gabių vaikų programą pradėjo mokytis išskirtiniais mokymosi gebėjimais pasižymintys ir specialioje atrankoje dalyvavę bei pagal jos rezultatus atrinkti 3-4 klasių mokiniai. 2022-2023 mokslo metais šie mokiniai toliau ugdomi pagal Gabių vaikų programą.
2022 m. buvo atrinkta ir aukštesniųjų gebėjimų turinčių Gimnazijos 8 klasės mokinių grupė, kuri kartu su Ron Vardi centro gabiais moksleiviais nuotoliniu būdu atliko sociologinio tyrimo projektą. Mokiniai poromis pasirinko tirti visuomenei aktualias temas, kartu mokėsi kelti tyrimo tikslus, uždavinius, hipotezes, aprašyti tiriamą objektą. Šio projekto veiklos yra tęsiamos.
„Programa padeda pamatyti talentingų vaikų gebėjimus ir ugdyti pažintines, kūrybines bei praktines kompetencijas. Be abejo, gabūs vaikai yra geriausia investicija į Lietuvos ateitį, – teigia Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė dr. Ruth Reches. – Šie mokiniai yra apdovanoti išskirtiniais gabumais, todėl jau nuo ankstyvos vaikystės svarbu tai pastebėti“. Pasak direktorės, būtina sudaryti visas sąlygas gabiesiems augti, tobulėti, būtina jiems padėti ieškoti savirealizacijos būdų. Tam tikslui mokykloje suburta gebančių su tokiais vaikais dirbti profesionalų komanda.
Su gabiais vaikais dirbantys profesionalai nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir siekia neatsilikti nuo šiuolaikinio pasaulio naujovių. Jų vienbalsiu teigimu, gabūs vaikai išsiskiria iš kitų bendraamžių geresnėmis žiniomis, brandesniu mąstymu, kūrybiškumu, greitesniu informacijos įsiminimu, dažnai ir aukštesniais pasiekimais. Taip pat gabūs vaikai dažnai būna ir jautresni aplinkai, todėl mokydamiesi gali patirti iššūkių: motyvacijos praradimą dėl jų gebėjimų neatitinkančių užduočių, daugiau nerimo dėl pernelyg didelių aplinkinių lūkesčių, vienišumą dėl savo išskirtinių gebėjimų. Tokių vaikų gebėjimams atsiskleisti reikia palaikančios aplinkos – būtent tokia ir kuriama mūsų gimnazijoje.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas