Projektai

Projektas aukštesnių gebėjimų mokiniams

Mokiniai iš Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos ir Izraelio Ron Vardi gabių mokinių centro dalyvauja bendrame projekte, kuriame kartu mokosi atlikti sociologinius visuomenės problemų tyrimus.
Labai didžiuojamės galėdami bendradarbiauti su mūsų partneriais – Ron Vardi centru. Jis pavadintas gabaus jaunuolio izraeliečio, žuvusio už Izraelį atliekant kario prievolę 1964-aisiais, vardu. Šis centras skirtas aukštesnių gebėjimų vaikų mokymui ir rengimui tapti kūrybingais bei lojaliais valstybės piliečiais, solidariais ir atjaučiančiais visuomenės nariais. Ketiname perimti šią izraeliečių kolegų patirtį ir, stiprindami mūsų mokyklos pajėgumus, suteikti bei užtikrinti kiekvienam mokiniui tokį išsilavinimą, kuris leistų tapti pavyzdiniu mūsų šalies piliečiu, savos bendruomenės nariu.
Daugiau informacijos.

Centropos (Central Europe Center for Research and Documentation) edukaciniai renginiai

Centropos (Central Europe Center for Research and Documentation) edukaciniai renginiai.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje vyksta regioniniai Centropos seminarai. Šie mokymai organizuojami Baltijos šalių – Vilniaus, Rygos ir Talino – žydų mokyklų pedagogams. Edukacijose pristatomi Holokaustą išgyvenusių asmenų liudijimai, rengiami pamokų planai ir tarpvalstybiniai projektai.
Daugiau informacijos.

„Laiškas vienišam Senjorui“

Mokiniai, rašydami sveikinimus vienišiems Senjorams, parodo jiems pagarbą ir dėmesį, suteikia šilumos ir gerumo.

„Pižamų biblioteka“

Primename, kad šių mokslo metų pradžioje mūsų gimnaziją pasiekė reikšminga Pižamų bibliotekos (angl. PJ Library) dovana – nuo 2 iki 8 metų vaikams skirtos spalvingos, įdomios, lavinančios knygelės apie visas judėjų šventes. Jos buvo dalijamos žydų tradicijomis besidominančioms mūsų bendruomenės šeimoms, kuriose skaitoma ir rusų kalba.
PJ bibliotekos programą 2005 m. įkūrė Haroldo Grinspuno fondas. Nuo tada beveik 400 000 žydų vaikų įvairiose šalyse kiekvieną mėnesį gauna nuostabių vaikiškų knygų, kurias smagu skaityti visai šeimai.
Meilė knygai yra viena pagrindinių žydų tradicinių vertybių, kurią dauguma tėvų norėtų perduoti savo vaikams. Šeimyninis skaitymas yra geriausias būdas išlaikyti kartų ryšį. Tėvai skiria laiko skaitymui ir pokalbiams su vaikais apie svarbiausius dalykus prieš miegą. Santrumpa PJ bibliotekos programos pavadinime reiškia pižamą, todėl lietuvių kalba programa vadinama „Pižamų biblioteka“.
Skaitydamos ir aptardamos knygas, kurias teikia „PJ Library“, susirenka ne tik skirtingos vienos šeimos kartos, bet ir žydų šeimos, gyvenančios skirtingose šalyse.

„Teumot (mokyklos – dvynės)“

Gimnazija bendradarbiauja su Izraelio mokyklomis „Kfar Hajarok“ iš Ramat Hašarono ir „Galim" iš Chaderos. Mūsų gimnazijos ir Izraelio mokyklų mokiniai per virtualius susitikimus kartu nagrinėja Lietuvos ir Izraelio gamtos resursus, sprendžia ekologijos problemas, ieško būdų, kaip išsaugoti gamtą. Mokiniai kartu švenčia Medžių Naujųjų metų šventę Tu bi Švat, šventę Purim - kuria karnavalinius kostiumus iš perdirbtų medžiagų. O svarbiausia - susiranda naujų draugų.

„Žydiški valgiai“

Šis projektas buvo pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Šeimos namuose ieškojo įvairių tradicinių žydų patiekalų, juos gamino, procesą filmavo arba fotografavo, būtinai ragavo, o vėliau aprašė ir pristatė klasės bei gimnazijos bendruomenei. Dauguma receptų buvo surinkti iš mokinių senelių, prosenelių, todėl projektas įgavo labai svarbią kultūrinę vertę. Sugrįžus mokytis kontaktiniu būdu, klasių vadovai organizavo tradicinių žydiškų patiekalų degustaciją. Vaikai atsinešė namuose gamintų patiekalų, pristatė, o tada visi vaišinosi bei dalinosi receptais. Iš iliustruotų vaikų receptų yra planuojama sukurti kalendorių.

„Mano šeimos istorija“

Projektas „Mano šeimos istorija“ skirtas „kelionei per savo giminės šaknis“. Dalyviai projekto metu analizuoja savo giminės praeitį, kuria genealoginį medį. Šis projektas padeda mokiniams susipažinti su jų šeimos istorija bei suprasti jos vietą pasaulio žydų istorijos kontekste . Projekte dalyvauja mokiniai iš įvairių pasaulio žydų mokyklų. Kiekviena dalyvaujanti mokykla vykdo geriausių prezentacijų atrankas ir siunčia jas į muziejų „ANU“. Komisija, atrinkusi 30 geriausių dalyvių prezentacijų, viešina jas parodoje muziejuje. Nugalėtojai turi galimybę nemokamai nuvykti į Izraelį ir dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje bei atviroje parodoje muziejuje „ANU“.

„Iš kartos į kartą“

Gimnazijos 10-ų klasių moksleiviai kartu su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene dalyvauja Izraelio muziejaus „ANU“ organizuojamame projekte „Iš kartos į kartą" (hebr. מדור לדור).
Projektas yra skirtas skatinti skirtingų žmonių kartų bendravimą. Mūsų gimnazijos mokiniai bendrauja su Lietuvos žydų bendruomenės senjorais, o šie perteikia jaunajai kartai patirtį – papasakoja apie savo gyvenimą. Šios istorijos bus užrašytos ir išsiųstos į muziejaus „Anu” archyvą.

„Istorija per muziką“

Gimnazija vykdo edukacinį projektą „Istorija per muziką“. Unikalus Klezmer Klangen ansamblis groja ir pasakoja mokiniams apie išskirtinio grožio reikšmingą visame pasaulyje Litvakų muzikų kūrybą.

Projektas ,,Mokinių aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai
http://www.vedlys.smm.lt/

Įgyvendinimas

Chemijos pamoka „Buityje ir chemijos laboratorijoje esančių priemonių pH tyrimas“

Projektas „Masa“

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos 10 klasės mokiniai dalyvauja projekte „Masa“, kuris skirtas žydiškos savimonės formavimui ir ryšių su Izraeliu stiprinimui, o jame dalyvauja žydų mokyklos iš įvairių šalių. YMokiniai visus metus nuotoliniu būdu klauso paskaitų apie žydų tautos tradicijas ir Izraelio istoriją. Per kiekvieną paskaitą vaikai virtualiai keliauja vis į kitą Izraelio miestą ir susipažįsta su jo įžymybėmis. Projekto metu gilinamos hebrajų kalbos žinios ir tobulinami bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokiniai ruošia pristatymus hebrajų kalba, rašo referatus apie juos dominančias tradicijų ir istorijos temas, daug diskutuoja įvairiais klausimais. Projektas skatina ir kūrybiškumą, nes mokiniai filmuoja klipą pagal pasirinktą žydišką dainą. Šiais metais mokinių sukurtas klipas pagal A.Ainšteino dainą „Aš mėgstu sėdėti namie“ pateko į klipų finalą. Visų mokslo metų darbų įvertinimas – projekte dalyvaujančių mokinių kelionė į Izraelį, kur jie gali savo akimis pamatyti tai, apie ką tiek daug skaitė ir mokėsi.

Projektas „Yofi“

Projektas „Yofi“ yra projekto „Masa“ dalis ir skirtas giliau pažinti savo protėvių istoriją ir atskleisti save. Mokiniai ne tik klauso paskaitų apie ilgaamžę žydų tautos istoriją, bet dalyvauja įvairiuose seminaruose apie lyderystę, komunikaciją su įvairiais žmonėmis ir viešąjį kalbėjimą. Savo lyderio ir oratoriaus sugebėjimus jie gali atskleisti dalyvaudami konkursuose. Šiuo projekto metu įgyjama labai naudinga patirtis.

Projektas „Žvilgsnis į žydų tautą“

Tel Avivo Diasporos muziejus rengia tarptautinį konkursą, kuriame dalyvauja jaunimas iš viso pasaulio.
Vaikai pristato nuotraukas su aprašymu tema „Žvilgsnis į žydų tautą“. Šio projekto tikslas – stiprinti priklausymo žydų tautai jausmą, skatinti mokinius pažinti žydų tautos tradicijas ir istoriją, skleisti dialogą tarp įvairių šalių moksleivių, besimokančių žydų mokyklose.

Projektas „Bar/Bat Micva“

"כי נר מצווה ותורה אור"
ולבני המצווה ברכות ושיר מזמור
היום אתם עוברים
אל עולם הבוגרים
היום הזה-יאמרו לכם ההורים
"ברוך שפטרני מעונשו של זה..."
וזה מתקבל בהבנה, וזה מתקבל יפה

Kiekvienais metais 7 klasių moksleiviai švenčia savo Bar/ Bat micvą – simbolinį įžengimą į suaugusiųjų pasaulį - berniukai, sulaukę trylikos metų, o mergaitės – dvylikos pagal judaizmo tradicijas laikomi pilnamečiais. Bar micva, išvertus pažodžiui reiškia „įstatymo sūnus“, Bat micva – „įstatymo duktė“, nes nuo šio laiko vaikai tampa atsakingi už visų Toros įstatymų laikymąsi.
Visus metus mokiniai ruošiasi šiai svarbiai ceremonijai darydami gerus darbus. Mokslo metu pabaigoje mokiniai kartu su tėveliais dalyvauja ceremonijoje sinagogoje, po kurios visu kartu švenčia moksleivių parengtame renginyje.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas