Ugdymas karjerai

2021-08-30
Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai uždaviniai mūsų gimnazijoje:
1. Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
2. supažindinti su darbo galimybėmis ir darbo pasaulio bei profesijų įvairove;
3. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
4. skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Karjeros ugdymo grupė

Tarybos sudėtis ruošiama
Mokytojo vardas pavardė
Dalykas
Pareigos
Socialinė pedagogė
Grupės pirmininkė
Anglų k. / prancūzų k. mokytoja
Grupės narė
Rusų k. mokytoja
Grupės narė
Žydų tautos tradicijų mokytojas
Grupės narys
Matematikos mokytoja
Grupės narė
Matematikos mokytojas
Grupės narys
Geografijos vyresnioji mokytoja
Grupės narė

Svarbiausios karjeros kompetencijų sritys

1. Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
2. karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti galimybes mokytis visą gyvenimą, pažinti kintantį darbo pasaulį);
3. karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti bei atnaujinti karjeros planą);
4. karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Savęs pažinimas

Kiekvienos profesijos darbo specifika reikalauja tam tikro asmens savybių rinkinio. Nė vienas nesame tik vieno tipo atstovas – kiekviena asmenybė yra daugialypė ir daugiasluoksnė. Pirmas žingsnis pasirenkant karjerą – yra savęs pažinimas. Būtina turėti kuo aiškesnį asmenybės visumos vaizdą: žinoti savo gabumus, vertybes, pomėgius, interesus, asmenybės savybes, įgūdžius ir nuostatus. Vienas iš svarbiausių žinių šaltinių apie save yra pats žmogus: būtina nuolat save pažinti, stebėti ir vertinti.
Žmogaus individualius interesus rodo jo mėgstama veikla ir pomėgiai. Taip pat pažinti save ir individualius profesinius polinkius gali padėti įvairūs klausimynai ir testai. Svarbu atminti, kad atliekant testą ar klausimyną reikia kritiškai vertinti atsakymų rezultatus.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas