Ugdymas karjerai

2021-08-30

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos

Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas(is).
Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Karjeros paslaugų tikslas

Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, aktyviai kurti savo karjerą.

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais.

Karjeros ugdymo grupė

Mokytojo vardas pavardė
Dalykas
Pareigos
Zita Urbietienė
Anglų k. vyr. mokytoja
Karjeros specialistė
Ilona Muravskienė
Rusų k. vyr. mokytoja
Grupės narys
Vilma Žiedavainytė-Bieliūnienė
Pradinių kl. mokytoja
Grupės narys

Svarbiausios karjeros kompetencijų sritys

1. Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
2. karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti galimybes mokytis visą gyvenimą, pažinti kintantį darbo pasaulį);
3. karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti bei atnaujinti karjeros planą);
4. karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Savęs pažinimasSAVĘS VERTINIMO LYGIAI


Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas