Metodinė taryba

Tarybos aprašas

Gimnazijos metodinė taryba kartu su gimnazijos vadovu ir pavaduotoja ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą. Metodinės tarybos nariai inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, teikia pasiūlymus metodinėms grupėms. Kartu su gimnazijos vadovais taryba nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį ir kokybę, skatina ugdymo inovacijų diegimą, sprendžia iškilusias ugdymo problemas.

Tarybos sudėtis

Metodinės tarybos pirmininkė – Jurgita Palikevičiūtė

Grupės pirmininkas
Metodinė grupė
Jurgita Palikevičiūtė
Lietuvių kalbos
Ala Jegorova
Tiksliųjų mokslų
Angelė Borodinienė
Gamtos mokslų
Viačeslav Mlynkovskij
Užsienio kalbų
Laima Kavaliauskienė
Socialinių mokslų
Vaiva Seliavienė
Pradinių klasių
Rima Kasperionytė
Judaikos
Evelina Karčauskienė
Menų ir kūno kultūros
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas