Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė:                      Jurgita Palikevičiūtė

Metodiniai rateliai:

Lietuvių kalbos metodinis ratelis.                           Vadovė – Jurgita Palikevičiūtė
Tiksliųjų mokslų metodinis ratelis.                        Vadovė – Tatjana Sezemanienė
Gamtos mokslų metodinis ratelis.                          Vadovė – Rasa Burakienė
Užsienio kalbų metodinis ratelis.                           Vadovė – Tamara Pabyarzhyenye
Socialinių mokslų metodinis ratelis.                      Vadovė – Vilma Kaliukevičienė
Pradinių klasių metodinis ratelis.                           Vadovė – Dalia Gricienė
Žydų dalykų metodinis ratelis.                                Vadovė – Ruth Reches

Gimnazijos metodinė taryba kartu su gimnazijos vadovu ir pavaduotoja ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą. Metodinės tarybos nariai inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, teikia pasiūlymus metodinėms grupėms. Kartu su gimnazijos vadovais taryba nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį ir kokybę, skatina ugdymo inovacijų diegimą, sprendžia įkilusias ugdymo problemas.