Gimnazijos metodinė taryba kartu su gimnazijos vadovu ir pavaduotoja ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą. Metodinės tarybos nariai inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, teikia pasiūlymus metodinėms grupėms. Kartu su gimnazijos vadovais taryba nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį ir kokybę, skatina ugdymo inovacijų diegimą, sprendžia iškilusias ugdymo problemas.

Metodinės tarybos pirmininkė Jurgita Palikevičiūtė
Metodinės grupės Pirmininkas
Lietuvių kalbos Jurgita Palikevičiūtė
Tiksliųjų mokslų Tatjana Sezemanienė
Gamtos mokslų Rasa Burakienė
Užsienio kalbų Viačeslav Mlynkovskij
Socialinių mokslų Laima Kavaliauskienė
Pradinių klasių Egidija Žukauskienė
Judaikos Rima Kasperionytė
Menų ir kūno kultūros Evelina Karčauskienė