Filosofija, vizija, misija

Filosofija

„Taisydami save mes pataisysime pasaulį“. 
(Rabinas Izraelis Salanteris)

Vizija

Moderni, atvira pokyčiams gimnazija, saugioje ir jaukioje aplinkoje teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą, bendradarbiaujanti su šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis. Ugdyti maksimaliai savo gebėjimus atskleidžiančią savarankišką ir humanišką asmenybę, motyvuotą ateities karjerai, puoselėjančią tautinį savitumą. Asmenybę, kuri būtų visapusiškai integruota į Lietuvos socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą.

Misija

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija ugdo atsakingą, veiklų, gebantį konkuruoti žmogų, norintį nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą, teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo plačią neformaliojo ugdymo programą, dirba pagal individualius ugdymo planus.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas