Mokinių taryba

Mokinių tarybos veiklą kuruoja
Mokinių tarybos pirmininkas: Tomas Trusovas, 11 kl.
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja: Naomi Koc, 10 kl.
Mokinių tarybos informacijos platintoja: Ani Gandžumian, 11 kl.
Vykdytojai: Mišel Katrina Čaikova, 8 kl.
Danielius Volot, 8 kl.
Laura Žilinskaitė, 8 kl.
Milana Ivanova, 9 kl.
Ainius Marinskis, 9 kl.
David Gogičajev, 10 kl.
Simona Ošerovskytė, 10 kl.
Edvardas Eigminas, 10 kl.
Urtė Krupelytė, 10 kl.
Gabija Kondratavičiūtė, 11 kl.
Justė Gimžauskaitė, 12 kl.

Mokinių taryba – tai aukščiausias mokinių savivaldos organas, atstovaujantis ir ginantis mokinių interesus mokykloje, sprendžiantis įvairias problemas, susijusias su mokyklos gyvenimu, pristatantis mokyklą oficialių renginių metu, organizuojantis užklasinę veiklą ir bendradarbiaujantis su mokyklos administracija, klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei mokyklos bendruomenės nariais. Mokinių tarybą sudaro 5 – 12 klasės moksleiviai.