Mokinių taryba

Tarybos aprašas

Mokinių Taryba – tai aukščiausias mokinių savivaldos organas, atstovaujantis ir ginantis mokinių interesus gimnazijoje, sprendžiantis įvairias problemas, susijusias su gimnazijos gyvenimu, pristatantis gimnaziją per oficialius renginius, organizuojantis užklasinę veiklą ir bendradarbiaujantis su gimnazijos administracija, klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei gimnazijos bendruomenės nariais. Mokinių Tarybą sudaro 8 – 12 klasės moksleiviai.

Tarybos sudėtis

Tarybos veiklos kuratorė – Viktorija Augulevič

Vardas pavardė
Pareigos, klasė
Danielius Volot
Tarybos pirmininkas, 11
Beatriče Stirbytė
Tarybos pirmininko pavaduotoja, 11
Lėja Goldin
Tarybos sekretorė, 9b
Atėne Auksė Subačiūtė
Informacijos platintoja (5–7 kl.), 10
Elena Jacovskytė
Atsakinga už skelbimų kūrimą, 9b
Mark Garas
Narys, 11
Pijus Bajoras
Narys, 10
Gytis Jakimavičius
Narys, 9a
Viktorija Pogosova
Narė, 9a
Debora Alesin
Narė, 9a
Ąžuolas Stabingis
Narys, 8b
Marija Gabrielaitytė
Narė, 8b
Milana Comik
Narė, 8a
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas