Darbo taryba

Darbo taryba renkama gimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp gimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant gimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.
Darbo tarybos pirmininkė Rasa Burakienė
Nariai Jurgita Palikevičiūtė
Tatjana Sezemanienė
Darbo tarybos veiklos reglamentas
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

© 1989-

Dizainas - 
Specto.lt
chevron-down