Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos mokiniai praleidžia ilgesnį laiką ugdymo įstaigoje negu įprastai, todėl yra tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, jeigu reikia, socialinės, visuomenės sveikatos priežiūros, kultūros paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dieną, į veiklas aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui.

2022 – 2023 mokslo metų VDM grupių darbo laikas

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas