Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos mokiniai praleidžia ilgesnį laiką ugdymo įstaigoje negu įprastai, todėl yra tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, jeigu reikia, socialinės, visuomenės sveikatos priežiūros, kultūros paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dieną, į veiklas aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui.

2023 – 2024 mokslo metų VDM grupių darbo laikas

VDM
A grupė
1a 1b
B grupė
2a 2b
C grupė
3a 3b
D grupė
4a 4b

Grupės pedagogai 
V.Seliavienė
V. Perkauskas

Grupės pedagogai
V.Žiedavainytė-Bieliūnienė
R.Jakovleva

Grupės pedagogai
S.Lūžienė
A.Spirauskas
M. Mikutavičius
D. Bielovienė

Grupės pedagogai
R.Judickienė
M.Iziumcevaitė
A.Spirauskas

Pirmadienis
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Antradienis
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Trečiadienis
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Ketvirtadienis
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Penktadienis
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas