Mokytojų taryba

Tarybos sudėtis

Mokytojų tarybos pirmininkė – Ruth Reches

Pavardė vardas
Pareigybė
Reches Ruth
Hebrajų k. mokyt. metodin., m. dr.
Baniulienė Elena
Lietuvių k. vyr. mokyt.
Barkauskienė Aliona
Matematikos mokyt. metodin.
Braver Igor
Matematikos vyr. mokyt., m. dr.
Belgerienė Rasa
Pradinio ugd. mokyt. metodin., neform. ugd.
Borodinienė Angelė
Fizikos vyr. mokyt., m.dr.
Burakienė Rasa
Biologijos vyr. mokyt.
Bureika Andrius
IT mokyt.
Gorevskaja Žana
Rusų k. vyr. mokyt.
Gudelienė Deimantė
VDMG pedagogė
Jakovleva Raisa
VDMG pedagogė, archyvarė
Jegorova Ala
Matematikos mokyt. metodin.
Kaminskienė Lina
Pradinio ugdymo vyr. mokyt.
Karčauskienė Evelina
Dailės vyr. mokyt., nef. ugd.
Kasperionytė Rima
Hebrajų k. mokyt.
Kavaliauskienė Laimutė
Geografijos mokyt.
Kopcikaitė Lina
Istorijos mokyt.
Ligeikienė Dalia
Pradinio ugdymo vyr. mokyt.
Macienė Vaidota
Pradinio ugdymo mokyt.
Mikutavičius Mantas
Fizinio ugd. mokyt., nef. ugd.
Miloš Leokadija
Anglų k. vyr. mokyt.
Mlynkovskij Viačeslav
Anglų k. vyr. mokyt.
Nevieraitė Roberta
Istorijos mokyt.
Pabyarzhyenye Tamara
Anglų k. vyr. mokyt.
Palikevičiūtė Jurgita
Lietuvių k. mokyt. metodin.
Pavinskaitė Sofija
Neform. ugd. menų būrelio mokyt.
Pavinskienė Ela
Pavaduotoja nef. ugd., dorinio ugd. vyr. mokyt.
Petraitytė Edita
Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Rapoport Natalia
Neformal. ugd. (vaiko priež. at.)
Sakalauskaitė Rita
Lietuvių k. vyr. mokyt.
Segalienė Teresa
Technologijų/ekonomikos vyr. mokyt., neform. ugd.
Seliavienė Vaiva
Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Sezemanienė Tatjana
Matematikos mokyt. ekspertė
Skučas Saulius
Žydų tautos istorijos mokyt.
Stagniūnaitė Raminta
Chemijos mokyt.
Štikelienė Jovita
Muzikos vyr. mokyt., neform. ugd.
Taralienė Vilija
Fizinio ugd. vyr. mokyt., neform. ugd.
Vaskovskienė Julija
Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Vilkaitienė Jolita
Anglų k. vyr. mokyt.
Tamošaitis Mindaugas
Istorijos mokyt. ekspertas (nepagr.), m. dr.
Tumanovičienė Olga
VDMG pedagogė, mokyt. padėjėja
Žukauskienė Egidija
Pradinio ugd. vyr. mokyt., neformal. ugd.
Sakalauskaitė Gerda
Psichologė
Vilma Kaliukevičienė
Socialinė pedagogė
Kardelienė Daiva
Logopedė
Nenartavičienė Audronė
Bibliotekos vedėja
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

© 1989-

Dizainas - 
Specto.lt
chevron-down