Psichologė

Gimnazijos psichologė
Beata Višniak-Bakšienė

Dienos
Darbo laikas gimnazijoje
Pietų pertrauka
Netiesioginio darbo laikas
Pirmadienis
09:00 - 14:00
14:00 - 14:30
08:00 - 09:00
14:30 - 19:00
Antradienis
10:00 – 15:30
15:30 - 16:00
08:00 - 10:00
16:00 - 19:30
Trečiadienis
08:00 – 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 19:30
Ketvirtasdienis
10:00 – 14:30
-
08:00 - 10:00
16:15 - 19:45
Penktadienis
08:00 – 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 19:00
Netiesioginis darbas – 27 val. per sav. (veiklos planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita) gali būti ne darbo vietoje.
Savo, kaip psichologės kelią pradėjau studijuodama slaugą. Tuo metu kartu su drauge ir grupioke užsirašėme savanorėmis į Jaunimo liniją. Noras pažinti žmogaus mąstymą, emocijas, elgesio ypatumus, ypač besiformuojančioje asmenybėje paskatino toliau tęsti studijas psichologijos kryptimi. Taip bedirbdama slaugytoja tęsiau studijas Vytauto Didžiojo Universitete, kur įgijau psichologijos bakalauro laipsnį, o vėliau ir magistro laipsnį Mykolo Romerio Universitete.
Esu sukaupusi virš 10 metų darbo patirties dirbant su mokyklinio amžiaus vaikais ir paaugliais, jų šeimos nariais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais. Psichologo išsilavinimas ir domėjimasis nesustoja ties įgytu diplomu, tad nuolatos mokausi, tobulėju įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose, profesinės praktikos priežiūros konsultacijose (supervizijose/intervizijose).
Psichologo darbe svarbus vaidmuo tenka konfidencialumui ir autentiško, abipusio pasitikėjimu grįsto santykio kūrimu. Psichologas nėra burtininkas, kuris akimirksniu „pataiso“ asmenį ar situaciją, psichologas tai žmogus kuris padeda išbūti su kliento nerimu, pergyvenimais, kasdieniškumu, baimėmis bei kt. jausmais ir kartu su juo eina keitimosi keliu.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas