Laisvos darbo vietos

Kviečiame aktyvius, iniciatyvius ir nebijančius naujų iššūkių mokytojus prisijungti prie šiuolaikinės ir modernios Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos draugiško ir profesionalaus kolektyvo nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos

Dalykas
Klasės
Pamokų skaičius
Prancūzų kalba
5 – 8
10 savaitinių pamokų
Matematikoa
5 – 6
16 savaitinių pamokų
Hebrajų kalba
1 – 8
24 savaitinės pamokos
Anglų kalba
7 – 10
18 savaitinių pamokų
Informacija teikiama tel. 8 686 89530
L.e.p. direktorė Ruth Reches

Ieškomas mokytojo padėjėjas

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija siūlo darbą mokytojo padėjėjui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 0,5 etatas.

Reikalavimai
Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, klasės vadovu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us) ar jo (jų) kopiją (-as);
- gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki sausio 24 d. adresu: J. Kraševskio 5, Vilnius

Informacija teikiama tel. 868689530
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

© 1989-

Dizainas - 
Specto.lt
chevron-down