Laisvos darbo vietos

Ieškomas mokytojo padėjėjas

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija siūlo darbą mokytojo padėjėjui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 0,5 etatas.

Reikalavimai
Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, klasės vadovu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us) ar jo (jų) kopiją (-as);
- gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki sausio 24 d. adresu: J. Kraševskio 5, Vilnius

Informacija teikiama tel. 868689530
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

© 1989-

Dizainas - 
Specto.lt
chevron-down