Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komandos nariai

Vardas pavardė
Pareigos
Ruth Reches
Komandos vadovė. Atsakinga už komunikaciją. Direktorė
Beata Višniak-Bakšienė
Atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą. Psichologė
Tomas Giedris
Atsakingas už saugumą ir pirmos pagalbos suteikimo organizavimą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Vanda Balcevič
Atsakinga už pirmos pagalbos suteikimo organizavimą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Krizių valdymo komandos patvirtinimas
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas