Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

„Paskutinė mano valia skirta įpėdiniams: tarpusavyje gyventi draugiškai, nekaupti savyje priešiškumo, palaikyti vieniems kitus sunkiu laiku, prisiminti šeimą, užjausti vargšą… Vaikai, didžuokitės mano taip sunkiai užsitarnautu žydišku vardu.“ Šolom Aleichemas

Apie mokyklą

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, turėdama didžiulį būrį puikių pedagogų, gali ir turi galimybių spręsti visus uždavinius, kuriuos kelia šiuolaikinė XXI amžiaus visuomenė. Šiandien nuoširdžiai dėkojame visiems gimnazijos mokytojams už puikų darbą ir didelį indėlį lavinant ir ugdant mūsų vaikus. Įvertinus potencialias galimybes: mokytojų novatoriškumą ir kūrybiškumą, puikias ir nuostabiai gražias renovuotas erdves, įspūdingus informacinių technologijų, fizikos, chemijos, anglų kalbos, menų kabinetus ir t.t., galime drąsiai teigti, kad mūsų gimnazija yra viena iš geriausiai aprūpintų ugdymo įstaigų ne tik Vilniaus mieste, bet ir Lietuvoje. Ir tai yra gražus nuopelnas visų organizacijų, su kuriomis dirba Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, pasaulinė žydų organizacija WORLD ORT, Izraelio švietimo ministerija, pasaulinė žydų organizacija JOINT. Mūsų laimėjimai yra ženklūs. Jau keletą metų iš eilės aukštais reitingais džiaugiasi gimnazijos bendruomenė, visuomeninės ir vyriausybinės organizacijos. Tapo gražia ir puikia tradicija aukštais rezultatais išlaikyti valstybinius brandos egzaminus iš lietuvių k. ir literatūros, anglų kalbos, biologijos, matematikos ir kt. Tai sunkaus ir stropaus visų mūsų darbo rezultatas. 2008-2009 m.m. gimnazija išleido 100-ąjį abiturientą, o 2014-2015 m.m. sveikinome 200-ąjį abiturientą Jakovą Braverį, kuris pirmą kartą gimnazijos istorijoje išlaikė valstybinius brandos egzaminus, gaudamas 3 aukščiausius įvertinimus – 100 balų. Tai fantastinis gimnazijos laimėjimas. Iš viso gimnazija išleido 253 abiturientus. Linkime sulaukti ir 300 abituriento. Esame įsitikinę, kad taip ir bus, o priešaky – gyvenimas, pilnas vaikų klegesio, džiaugsmo, laimės ir nevilties ašarėlių. Tegul pastarųjų būna kuo mažiau. Dėkojame Dievui ir džiaugiamės, kad esame, kad turime savo bendruomenę, savo gimnaziją, savo pergales, džiaugsmus, nusivylimus ir savo laimę. Visiems sėkmės! Gimnazijos bendruomenė

Nuorodos