Pavardė vardas Pareigybė
Baniulienė Elena Lietuvių k. vyr. mokyt.
Barkauskienė Aliona Matematikos mokyt. metodin.
Braver Igor Matematikos vyr. mokyt., m.dr.
Belgerienė Rasa Pradinio ugd. mokyt. metodin., neform. ugd.
Borodinienė Angelė Fizikos vyr. mokyt., m.dr.
Burakienė Rasa Biologijos vyr. mokyt.
Bureika Andrius IT mokyt.
Gorevskaja Žana Rusų k. vyr. mokytoja
Gudelienė Deimantė VDMG pedagogė
Jakovleva Raisa VDMG pedagogė, archyvarė
Jegorova Ala Matematikos mokyt. metodin.
Kaminskienė Lina Pradinio ugdymo vyr. mokyt.
Karčauskienė Evelina Dailės vyr. mokyt., nef. ugd.
Kasperionytė Rima Hebrajų k. mokyt.
Kavaliauskienė Laimutė Geografijos mokyt.
Kopcikaitė Lina Istorijos mokyt.
Ligeikienė Dalia Pradinio ugdymo vyr. mokyt.
Macienė Vaidota Pradinio ugdymo mokyt.
Mikutavičius Mantas Fizinio ugd. mokyt., nef. ugd.
Miloš Leokadija Anglų k. vyr. mokyt.
Mlynkovskij Viačeslav Anglų k. vyr. mokyt.
Nevieraitė Roberta Istorijos mokyt. (vaduojanti, studentė)
Pabyarzhyenye Tamara Anglų k. vyr. mokytoja
Palikevičiūtė Jurgita Lietuvių k. mokyt. metodin.
Pavinskaitė Sofija Neform. ugd. menų būrelio mokyt.
Pavinskienė Ela Pavaduotoja nef. ugd., dorinio ugd. vyr. mokyt.
Petraitytė Edita Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Rapoport Natalia Neformal. ugd. (vaiko priež. at.)
Reches Ruth Hebrajų k. mokyt. metodin.
Sakalauskaitė Rita Lietuvių k. vyr. mokyt.
Segalienė Teresa Technologijų/ekonomikos vyr. mokyt., neform. ugd.
Seliavienė Vaiva Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Sezemanienė Tatjana Matematikos mokyt. ekspertė
Skučas Saulius Žydų tautos istorijos mokyt.
Stagniūnaitė Raminta Chemijos mokyt.
Štikelienė Jovita Muzikos vyr. mokyt., neform. ugd.
Taralienė Vilija Fizinio ugd. vyr. mokyt., neform. ugd.
Vaskovskienė Julija Pradinio ugd. vyr. mokyt.
Vilkaitienė Jolita Anglų k. vyr. mokyt.
Tamošaitis Mindaugas Istorijos mokyt. ekspertas (nepagr.), m. dr.
Tumanovičienė Olga VDMG pedagogė, mokyt. padėjėja
Žukauskienė Egidija Pradinio ugd. vyr. mokyt., neformal. ugd.
Anna Vagner Hebrajų k. konsultantė (Izraelio pil.)
Nily Ziv Hebrajų k. konsultantė (Izraelio pil.)