Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė
Inesa Ežerskytė-Purenok

Dienos
Darbo laikas gimnazijoje
Nuotolinio darbo laikas
Pirmadienis
08:00 – 13:00
13:30 – 15:30
Antradienis
08:00 – 10:00
11:00 – 15:30
Trečiadienis
08:00 – 13:00
13:30 – 15:30
Ketvirtadienis
08:00 – 14:00
14:30 – 15:30
Penktadienis

08:00 – 12:30
Nuotolinis darbas 14 val. per sav. (skiriamas netiesioginiam darbui su mokiniais)
Nuo mažens mėgau detektyvus. Užaugau su Agatos Kristi Erkiuliu Puaro, Konano Doilio Šerloku Holmsu ir daktaru Vatsonu. Svajojau būti tokia kaip jie: įžvalgi, logiškai mąstanti, stipri, tai yra turėti visas tas savybes be kurių negali apsieiti joks detektyvas. Dabar užduodu sau klausimą ar man pavyko įgyvendinti vaikystės svajones? Atsakymas: TAIP. Ir visa tai ko troškau tilpo į specialiojo pedagogo profesiją. Paklausite, o tai kur gi šioje profesijoje detektyvinis darbas? Atsakymas paprastas – KIEKVIENAS VAIKAS, TAI savotiškas DETEKTYVAS BE NUSIKALTIMO. Išsiaiškinti, ko reikia vaikui, yra tas pats, kaip kiekvieną dieną spręsti naują, nuodugnaus tyrimo reikalaujantį, galvosūkį. Tai profesija, kurioje nėra monotonijos, o žinojimas, kad tavo darbas turi įtakos mokinių ir dažnu atveju net ir šeimų gyvenimui, verčia nuolat tobulėti ir tobulintis, nuolat keistis. Ši specialybė suteikia galimybę analizuoti ne tik mokinį, bet ir atsisukti į pačią save, kaip švietimo pagalbos specialistą, į mokymo procesą, mokymosi pagalbą bei jos efektyvumą.
Kaip ir visi gyvenime turiu įvairių pomėgių ir domėjimosi krypčių, tačiau pastaraisiais metais ypatingą dėmesį skiriu kognityviniam ugdymui. Vadovaudamasi įsitikinimu, kad nėra mokymo be mokymosi, gilinu žinias apie tai, kokios esminės mokymuisi kognityvinės funkcijos lemia mokymosi sėkmę ir efektyvų mokymąsi, o kurios atvirkščiai, yra susijusios su mokymosi sunkumais, kaip jas atpažinti, kaip padėti mokiniams įveikti kylančius mokymosi sunkumus. Semiuosi mokymosi mediacijos subtilybių, kad padėčiau kiekvienam mokiniui rasti savo raktelį galintį atskleisti jo potencialą.

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje

Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą.
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.
Konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą.
Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas