Specialūs pedagogai

Vyr. specialioji pedagogė
Dalija Dragūnienė

Dienos
Tiesioginis darbas su mokiniais
Pietų pertrauka
Netiesioginio darbo laikas
Pirmadienis
08:30 - 15:00
11:30 - 12:00
08:00 - 08:30
15:00 - 19:00
Trečiadienis
08:30 - 15:00
11:30 - 12:00
08:00 - 08:30
15:00 - 19:00
Ketvirtadienis
08:30 - 15:00
11:45 - 12:15
15:00 - 20:00
Netiesioginis darbas – 14 val. per sav. – (darbas su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kt.) gali būti ne darbo vietoje.

Specialioji pedagogė
Natalija Rapoport

Dienos
Tiesioginis darbas su mokiniais
Pietų pertrauka
Netiesioginio darbo laikas
Antradienis
12:00 - 13:30
-
-
Trečiadienis
08:30 - 15:15
13:00 - 13:30
13:30 - 17:00
Ketvirtadienis
14:00 - 15:15
-
07:00 - 07:45
Netiesioginis darbas – 3,5 val. per sav. – (darbas su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kt.) gali būti ne darbo vietoje.

Specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje

Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą.
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.
Konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą.
Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas