Šolom Aleichemas – atmintis gyva mūsų širdyse

2023-04-02
Mums yra didelė garbė, kad mūsų mokykla turi Šolom Aleichemo – žymaus žydų tautos ir pasaulio rašytojo – vardą. Iš tikrųjų, šis vardas – rašytojo Šolomo Rabinovičiaus pseudonimas. „Šolom Aleichem“, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia „Taika Jums“. Taip, linkėdami vieni kitiems taikos, visais laikais sveikinosi žydai. Šis taikos linkėjimais tampa itin aktualus ir dabar. Su šiais žodžiais rašytojas tarsi amžiams su meile žengia į kiekvieno paprasto žmogaus namus ir... į širdį.
Kas kartą pavasariui atėjus (rašytojas gimė 1859 m. kovo 2 d. Ukrainoje, Perejaslavlio miestelyje, Poltavos gubernijoje), mes skiriame dėmesį Šolomo Aleichemo atminimui. Per savo kūrybinio gyvenimo metus jis sukūrė savitą, meilės vaikams kupiną pasaulį, kuriame suaugę trokšta laimės savo atžaloms, siekia, kad vaikai būtų tokie pat, kaip ir jie, nori perduoti jaunesnei kartai savo gyvenimo tiesas, patyrimą bei ateitį.
Ar visada sutampa mūsų pačių ir mūsų vaikų norai ir vertybės? Tai neįtikėtina tema, absoliučiai amžina, nepaaiškinama nei mados, nei aktualumo sampratomis. Jos nagrinėjimu ir remiasi Šolom Aleichemo kūrybos pasaulis, nuolat kviečiantis nenustoti kalbėtis su savo tėvais, seneliais, proseneliais ir... su savo vaikais. Rašytojo įžvalgos šiandien yra lygiai tokios pat aktualios, kaip ir daugiau nei prieš 130 metų. Ir, neabejotinai, bus taip pat aktualios ir po kelių šimtmečių.
Rašytojo likimas nebuvo lengvas, bet buvo tikrai spalvingas. Jis daugiausia gyveno ir kūrė Europoje, tačiau šį pasaulį paliko, būdamas Amerikoje, Niujorke. Visą gyvenimą jis bijojo skaičiaus „13“: trylikos neteko mamos, jo rankraščiuose nebuvo 13-ojo puslapio. Ir jo širdis nustojo plakti gegužės 13-ąją (pagal kitus šaltinius – gegužės 28-ąją) 1916 m. Tada jam tebuvo tik 57-ri.

Daugiau apie Šolom Aleichemą.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas