4 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita 2018-2019 m. m.