Yom HaShoah

2023-04-18
Yom HaShoah minėjimas sutampa su tradiciniu judaizmo gedulo laikotarpiu tarp Pesacho ir Šavuoto bei Varšuvos geto sukilimo. Šios dienos minėjimas prasideda nusileidus saulei, pagrindinė ceremonija vyksta Jeruzalėje esančiame Jad Vašemo memoriale holokausto aukoms atminti. Čia išreiškiama pagarba žuvusiems, uždegami deglai šešiems milijonams nužudytų žydų atminti.
Kitą rytą 10 val. visoje šalyje dvi minutes garsiai gaudžia sirena, tuo gyvenimas trumpam sustoja – visi išlipa iš automobilių, nustoja dirbti ir dviem tylos minutėmis pagerbia Holokausto aukas.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas