Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

2023-01-09
Vienas svarbiausių mūsų Gimnazijos uždavinių nuo šių mokslo metų pradžios – telkti gimnazijos pedagogų bendruomenę ir kartu pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio – tai yra UTA – įgyvendinimui.
Kas nuveikta šioje srityje, kas šiuo metu yra vykdoma ir kas dar turės būti pasiekta – planuojame nuolat pristatinėti aktualiausią informaciją.
Gimnazijos direktorės Ruth Reches vadovaujamos UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komandos veikla numatyta patvirtintame UTA diegimo mokykloje veiksmų plane:
👉 Planuojama pasirengti ugdymo proceso organizavimui, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
👉 Jau pradėta teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams.
👉 Informacija apie UTA įgyvendinimo gimnazijoje pasiekimus ir naujienas ir toliau bus viešinama, atnaujinama bei aptariama.
Daugiau informacijos apie UTA turinio komandą.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų planas.
Dėkojame visai bendruomenei už aktyvų bendradarbiavimą siekiant aukštesnės ugdymo kokybės!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas