Sveikiname su Vasario 16-ąja!

2023-02-16
Vasario 16-oji suteikė mums teisę būti laisviems, švęsti, kurti ir tobulėti! Dėkojame kovojusiems už mūsų Valstybės Nepriklausomybę ir Atkūrimą! Mes mylime tave, Lietuva!
Nuoširdžiausi sveikinimai visos Šolomo Aleichemo šeimos vardu.

Justinas MARCINKEVIČIUS
MAŽVYDAS
trijų dalių giesmė

EPILOGAS

MAŽVYDAS (iškilmingai)

Mėginsime sudėti pirmą žodį.
Klausykitės gerai...Širdim klausykit!
Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skonį,
Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,
Užuosit šieno ir liepynų kvapą,
Regėsit baugų debesio šešėlį
Per lauką bėgant...Taigi pamėginkim.

(Skiemenuoja vienas)

„El-ie“ bus „Lie“, "tė-u“ bus „tu“, „vė-a“ bus „va“.
Kartokite! Kartokit ir klausykit.

Tamsoje girdėti neaiškus murmesys

Ar girdit jau?
Skiemenavimas garsėja ir ryškėja. Pakilę nuo stalo, visi priartėja prie Mažvydo

CHORAS

„El-ie“ tai „Lie“, „tė-u“ tai „tu“, „vė-a“ tai „va“...
MAŽVYDAS (šaukia)

Ar girdit?

CHORAS (sunkiai ir nedarniai sudeda iš skiemenų)

Lii-eeet-uvvv-aaa...

MAŽVYDAS

Visi kartu! Dar sykį!

CHORAS (darniau)

Lie-tu-va!

Kurį laiką visi klausosi,
tarytum iš tikrųjų jausdami ant lūpų medaus ir kraujo skonį,
tarytum laukdami ir nesulaukdami sugrįžtant ką tik ištarto žodžio aido.
Tyloje leidžiasi uždanga.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas