Svarbus pranešimas

2021-08-11
Šolomo Aleichemo ORT gimnazija yra Švietimo įstaiga, kuri tęsia Europos Apšvietos bei žydų Haskalos (mokslinio mokytumo) tradicijas – dėl to mes PASITIKIME ŠIUOLAIKINIU MOKSLU IR MŪSŲ MEDIKAIS.
Mokome mūsų vaikus suvokti ne tik asmens TEISES, bet ir demokratinės valstybės piliečio PAREIGAS, būti SOLIDARIEMS su kitais piliečiais.
Būtent dėl to mokome mūsų vaikus prisiimti ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ ne tik už save, bet ir už SAVO ARTIMĄ – norime, kad vaikai ir mokytojai saugiai grįžtų į mokyklą, o jų tėveliai, seneliai bei giminės būtų tikri dėl vaikų ir savo saugumo.
Skiepijimosi Lietuvoje priešininkams, kurie ciniškai lygina save su Vilniaus Geto kaliniais ir dėvi geltonas Dovydo žvaigždes norime priminti, kad didvyriškos Geto gydytojos, gydytojai ir slaugės negailėjo savo gyvybių, idant išgelbėtų kiek įmanoma daugiau žmonių.
Šie pavyzdiniai vilniečiai būtų atidavę viską dėl kiekvieno veikiančio skiepo, galinčio bent kiek palengvinti Geto kalinių – ir bet kurio žmogaus – sveikatą.
Mes laikome juos savo bendruomenės idealu ir esame tikri, kad ne tik dabarties vilniečiai, bet ir visa Lietuvos visuomenė galėtų mokytis iš šių mokslo, moralumo bei atjautos didvyrių.
Norime rugsėjo 1 dieną grįžti į mokyklą ir matyti klases, pilnas saugių ir sveikų mokinių. Dėlto kviečiame mokytojus, mokinius ir jų šeimas neatidėliojant skiepytis bei kuo įtikinamiau raginti to dar nepadariusius.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas