Skelbimas apie viešąjį aukcioną

2021-07-14
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija skelbia nereikalingo, netinkamo naudoti trumpalaikio turto tiesioginį aukcioną.
Aukcionas vyks 2021-07-15d. 12val. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje.
Neįvykus pirmam aukcionui, kitas numatomas 2021-07-21 d. 12.00 val. tuo pačiu adresu. Dalyvių registracija aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 11.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti prieš 3 dienas iki aukciono pradžios nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje.
Atsakingas asmuo, teikiantis informaciją aukciono klausimais: direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Audra Stagniūnienė, telefonas: +370 656 36427, el. paštas: astagniuniene.ort@gmail.com.
Už nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą. Nupirktas turtas išsivežamas savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Fiziniai asmenys privalo turėti asmens dokumentą. Juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose dokumentai.
Parduodamų prekių sąrašas
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas