Reiškiame nuoširdžią užuojautą Dominykui Kacui ir artimuosiems

2022-11-28
Dėl skaudžios mylimos mamos netekties nuoširdžiai užjaučiame mūsų Gimnazijos 10 klasės moksleivį Dominyką Kacą ir artimuosius. Esame bejėgiai prieš lemtį... Bet sunkią praradimo valandą norėtume sumažinti begalinį sielvartą, suteikdami stiprybės ir dalindamiesi savo širdžių šiluma.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas