Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl Marko Zingerio mirties

2023-04-20
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches ir mokyklos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl iškilaus Lietuvos rašytojo, daugelio knygų apie Lietuvos žydų gyvenimą autoriaus, publicisto, ilgamečio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovo Marko Zingerio mirties.
„Skaudi netektis ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio žydų kultūrai, – reikšdama užuojautą velionio šeimai, artimiesiems bei visiems šį nuostabų Žmogų pažinojusiems teigia Ruth Reches. – Markas Zingeris turėjo unikalų talentą labai originaliai, teisingai ir itin jautriai vaizduoti mus supantį pasaulį. Iš jo subtilių, mūsų mokykloje visada ypač mylimų knygų mokomės išminties bei skaudžiausių gyvenimo ar istorijos pamokų suvokimo. Šios intelektualios ir šviesios Asmenybės išskirtinumas – reikšmingas palikimas dabarties ir ateities kartų žmonėms“.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas