Programa „Kartu tikrai galime“

2021-01-06
Vilniaus savivaldybė su licėjistais / gimnazistais / studentais yra sukūrusi programą – „Kartu tikrai galime“ 5–8 klasių mokiniams.
Programa apmokama iš savivaldybės lėšų (tėvams nereikia mokėti). Šia programa mes siekiame ne atlikti mokinio namų darbus, bet padėti jam išmokti pačiam. Vienas sekmadienio užsiėmimas trunka 90 minučių. Iš programos dalyvių yra tikimasi, jog jie į užsiėmimą atsineš savo mokomųjų dalykų vadovėlius, sąsiuvinius ir papildomą medžiagą, kurios reikia mokymosi pagalbai.

Šiuo metu ši programa yra persikėlusi į nuotolinę erdvę. Tėvams reikia registruoti vaikus.
Registracija
Taip pat yra tėvų, kurie linkę vaikams samdyti mokytojus. Tokia galimybė prieinama 1–12 kl. mokiniams.
Registracija
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas