Prisiminkime STEAM savaitę!

2022-05-12

Netradicinio ugdymo pamokose netrūko entuziazmo pažinti, tyrinėti ir atrasti STEAM pasaulio kodus

Štai ir praėjo pirmoji 2022 metų STEAM savaitė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje. Aprimo pasiruošimo „ypatingoms pamokoms“ jaudulys. Visi su palengvėjimu atsikvėpėme: „Mums pavyko!”
O kas gi yra tas STEAM? Tai – iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos šios disciplinos: angl. „Science“ – mokslas, „Technology“ – technologijos, „Engineering“ – inžinerija, „Arts“ – menai ir kūryba ir „Math“ – matematika.
STEAM – „įprastinės“ edukacijos ir „neįprasto“ ugdymo filosofijos rūšis, kai tradicinėmis ir originaliomis formomis suteikiama galimybė mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos, bei matematikos kartu. Džiaugiamės, kad, siekdami ugdyti vaikams ateityje svarbias kompetencijas, tiek tėvams, tiek mokytojams, tiek netradicinio švietimo organizatoriams parodėme, jog visos šios svarbios mokslo ir meno sritys turėtų būti suvokiamos kaip viena neatsiejama STEAM ugdymo dalis.
Šiais mokslo metais netradicinio ugdymo STEAM veikloms nusprendėme skirti vieną savaitę, pavadinę ją „Pažink, tyrinės, atrask“. Tikslinė grupė – 5-12 klasių ir pradinių klasių mokiniai. Veiklas suskirstėme į dvi pagrindines dalis: edukacines išvykas (mokiniai lankėsi VU Gyvybės mokslo centre, Energetikos ir technikos, VU Geologijos muziejuose) ir integruotas pamokas (8-9 klasių mokiniams – matematikos ir fizikos, biologijos ir matematikos). Puiku, kad tarp integruotų pamokų 8-os, 9-os ir 10-os klasių mokiniai visiems susidomėjusiems viešai pristatė parengtus gamtos mokslų projektus. Po pamokų kieme visų laukė šios STEAM dienos kulminacija – naujoje „lauko klasėje“ visiems gimnazijos mokiniams surengta parodomoji įdomiosios chemijos šventė.
Džiaugiamės, kad per STEAM savaitę vyko Vilniaus miesto technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2022". Išradingi mūsų gimnazijos septintokai ir aštuntokai tapo olimpiados nugalėtojais. Sveikiname!
STEAM savaitę vainikavo „Jaunųjų mokslininkų diena“, per kurią patys mažiausieji mūsų mokiniai (1-4 klasės) turėjo daug įvairios bei naudingos veiklos „Varniuko laboratorijoje.
Kaip gaila, kad STEAM savaitė prabėgo taip greitai. Gera, kad ji buvo intensyvi, įdomi ir labai pamokanti. Kartu ne tik išmokome pažinti, tyrinėti ir atrasti, bet ir pajutome ateities darbo su technologijomis perspektyvas ir poreikius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems STEAM savaitės iniciatoriams, organizatoriams, dalyviams, svečiams ir partneriams. Dėl mūsų bendrų pastangų STEAM reikšmę dabar vertiname taip: „S – sužinojome“, „T – taikysime“, „E – eksperimentuosime“, „A – atradome“, „M – mūsų siunčiama mintis pasauliui“. Taigi pasauliui siunčiame šią mintį: „STEAM iššūkis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje priimtas!”
Ypatingos padėkos žodžius tariame svarbiausiam mūsų gimnazijos STEAM partneriui – ORT organizacijai, kuriai padedant gimnazijoje įkurtos technologijų, chemijos, fizikos laboratorijos. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvauja tarptautiniuose ORT organizuojamuose STEM seminaruose ir olimpiadose. Mes labai vertiname šį reikšmingą bendradarbiavimą, leidžiantį mums visiems pasijusti didelės, draugiškos ir veiklios bendruomenės dalimi.
STEAM savaitė baigėsi, bet mes tariame: „Iki pasimatymo kitose STEAM dienose!”
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas