Pedagogų dalinimosi patirtimi diena

2023-09-29
Mūsų mokytojai vietoje nestovi!

Šiandien gimnazijoje vyko metodinė diena – praktiniai užsiėmimai, kuriuose su mokytojų bendruomene kolegos dalinosi gerąja patirtimi ir naujais darbo metodais.

● Konferencijoje Izraelyje vasarą dalyvavusios gimnazijos atstovės Tamara ir Beata pristatė bei pasiūlė išbandyti SCAMPER metodiką, kuri ne tik leidžia sustruktūruoti pamokos eigą, išsikelti tikslus, uždavinius, sudėlioti, kokias kompetencijos pamokos eigoje ugdome, bet ir pasiūlo būdus, kaip elgtis staiga nenumatytai pasikeitus aplinkybėms – tarkime, pamokos vietai ar mokinių skaičiui. Struktūruotos pamokos planas įgalina pedagogą lanksčiai prisiderinti prie situacijos ir sumažinti galimą stresą.

● Mokytojos Vaida ir Julija pasidalino patirtimi iš mokymų Nicoje. Mokytojos pristatė net aštuonias mokymuisi skirtas internetines svetaines, kurios gali padėti sudominti ir įdarbinti mokinius darbui tiek pamokos metu, tiek skiriant namų darbus. Daugumą svetainių galima pritaikyti visiems mokomiesiems dalykams.

● Gimnazijos psichologė Beata pristatė įrankį veiksmingo mokymosi link, kurį išbandę mokytojai išsiaiškino savo mokymo stiliaus vorantinklį, pažvelgė į savo darbo stilių iš mokslinės pusės.

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas