Mokyklų reitingas

2022-05-14

Esame tarp stiprių Lietuvos ugdymo įstaigų!

Žurnalas „Reitingai“ skelbia kasmetinius bendrojo ugdymo mokyklų reitingus. Didžiuojamės, kad pagal 2022 m. gegužės mėn. paskelbtus rezultatus mūsų gimnazija užima šias garbingas vietas:
🥇1 vietą – kaip daugiausiai 100-tukų iš brandos egzaminų per 10 metų surinkusi gimnazija tarp Lietuvos gimnazijų, kurias baigia iki 25 abiturientų. Galime pelnytai pasigirti net 69 šimtukų derliumi!
O pagal 2021 m. brandos egzaminų rezultatus:
🥈2 vietą – tarp Lietuvos tautinių mažumų gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinių;
15 vietą – tarp Vilniaus gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinių;
55 vietą – tarp reitinge dalyvavusių 357 Lietuvos mokyklų.
Dėkojame visai gimnazijos bendruomenei už pastangas siekti aukštų ugdymo(-si) rezultatų ir linkime visokeriopos sėkmės.

Daugiau informacijos.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas