Lietuvos ir Izraelio gabesnių mokinių bendrystė

2024-01-31
Šiandien ORT gimnazijos gabesniųjų mokinių grupė turėjo pirmą pažintinį susitikimą nuotoliu su Izraelio Ron Vardy mokyklos gabiems vaikams auklėtiniais.

● Gabesni vaikai dažnai neturi progos tenkinti platesnių savo smalsumo ir mąstymo poreikių, lavinti gebėjimų, dalies savo potencialo tiesiog nepanaudoja. Dėl to tokiems mokiniams Izraelyje jau seniai veikia įvairios programos ir pomokyklinių veiklų centrai, kurie padeda vaikams jaustis suprastiems, priimamiems ir reikalingiems visuomenei. Įvairios panašios programos startuoja ir Lietuvoje.

● Mūsų gimnazija, bendradarbiaudama su Izraelio pedagogais, siekia užtikrinti mūsų didesnių gebėjimų auklėtiniams progas megzti pažintis su bendraamžiais Izraelyje, atrasti savo pačių stipriąsias puses per įvairias debatų, aktualių problemų tyrinėjimo, dialoginio mąstymo užduotis.

● Mokiniai naudos „Kahoot“, „Padlet“ ir „Kialo-edu“ platformas, diskutuodami juos dominančiais klausimais iš bet kurių jiems aktualių žinijos sričių.

Šis bendradarbiavimo projektas, jau antras iš eilės, bus vykdomas iki semestro pabaigos. Kartu su Ron Vardy mokyklos partneriais norime sukurti nuolatinę, kasmet vykdomą mokinių bendradarbiavimo programą.

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas