Jom Kipuras – Atpirkimo diena

2023-09-25
KO GALBŪT NEŽINOJOTE APIE JOM KIPURĄ?

● Šiandien nuo saulėlydžio prasideda Jom Kipuras – švenčiausia metų diena, kuomet žydai jaučiasi esą arčiausiai D-vo. Ši šventė – tai 10-ies atgailos dienų, kurios tęsiasi nuo žydų Naujų metų, kulminacija.
● Jom Kipuras – tai atpirkimo diena, skirta išpažintims ir apsivalymui nuo nuodėmių. Kadaise, kai žydai paliko Egipto žemę ir klajojo po dykumą, jie nusidėjo D-vui ėmę garbinti auksinį veršį. Mozė pasitraukė į Sinajaus kalną ir meldė D-vą jiems atleisti. Po 40-ies maldos dienų jis sulaukė D-vo malonės. Ta diena, kai Mozė nusileido nuo kalno, visiems laikams tapo Atpirkimo diena – Jom Kipuras.
● Jom Kipuro dieną visi tikintieji, išskyrus mažus vaikus ir ligonius, laikosi griežto pasninko – nevalgo ir net negeria, nesiprausia, nesitepa kremais, neavi odinių batų. Tądien Izraelyje visiškai sustoja gyvenimas: neveikia parduotuvės, barai, radijas, televizija, neveikia nei oro uostas, nei gelbėjimo postai paplūdimiuose.
● Tradiciškai prieš pat prasidedant pasninkui šventiškai valgomas gausus ir sotus patiekalas, palaiminami vaikai.
● Dažnas tikintis žydas tądien pasineria į mikvą – specialų baseiną, skirtą ritualiniams apsivalymams.
● Per Jom Kipurą dalinama daug labdaros.
● Atpirkimo ožys judaizme – gyvūnas, kuriam visa tauta Jom Kipuro šventės dieną simboliškai perleidžia savo kaltes. Po ritualo ožys išvaromas į dykumą ir atiduodamas (paaukojamas pražūčiai) dykumų dievui Azazeliui. Taip simboliškai žmonės apsivalo nuo nuodėmių, atkuria laiko ciklą.
● Dar vienas Jom Kipuro paprotys (kaparot) reikalauja paskersti vištą, kuri prieš tai simboliškai apsukama žmogui virš galvos: vyrams – gaidys, moterims – višta. Šiais laikais populiaru paaukotą vištą atiduoti labdarai.
● Izraelyje Jom Kipuras – tai draugiškiausia dviratininkams ir riedutininkams diena metuose. Nors čia gyvena daug pasauliečių, be to, nėra priesako, draudžiančio tą dieną vairuoti, vis tik daugelis žydų stengiasi nesėsti į automobilį. Todėl per Jom Kipurą išvysi daugybę visokiausio amžiaus dviratininkų, minančių netgi didžiuosiuose greitkeliuose.
● Kai 1940 m. vyko Britanijos mūšis, miesto sinagogose Jom Kipuro apeigų nenutraukė netgi nacių Liuftvafės bombardavimas, kur dauguma besimeldžiančių vyrų dėvėjo įvairių pajėgų uniformas.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas