Jom ha-Zikaron

2022-05-04
Jom ha-Zikaron – žuvusių karuose už Izraelio nepriklausomybę karių atminimo diena. Minima Izraelio Nepriklausomybės dienos išvakarėse.
Mes prisimename ir reiškiame pagarbą tiems, kas žuvo gindamas savo vertybes ir tautos teisę į laisvę.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas