Gera naujiena – keliausime!

2024-02-14
Ši gera naujiena reiškia didesnę tikimybę mūsų MOKINIAMS išvykti į užsienį mokytis, keliauti, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu, tarptautinėje bendruomenėje.
MOKYTOJAMS užsienyje stažuotis, kelti kompetencijas, stebėti kolegų darbą, įgyti tarptautinės patirties.
Ši akreditacija suteikia mums VIP statusą lengviau gauti pinigus Erasmus projektams.
„Erasmus+“ programa remia šiuos tikslus:
● bendrų ES vertybių integravimas į mokymosi procesą ir tolerancijos ugdymas; 
● mokytojų kaitos mažinimas ir solidarumo didinimas; 
● lygių galimybių užtikrinimas mokiniams, turintiems mažiau galimybių (ne tik dėl negalios ar dėl šeimos finansinių trūkumų, bet ir patiriantiems elgesio ir mokymosi, savęs identifikavimo problemų, reemigrantams, taip pat mokiniams, patiriantiems psichologinį smurtą, diskriminaciją dėl etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos ir pan.).

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas