Blackout poetry

2024-01-30
Vaikai susipažino su išbraukiamąja poezija (angl. blackout poetry) ir atliko kūrybinę užduotį – senų knygų puslapiuose „išardė“ tekstą ir „ištraukė“ savo frazę.
● Tokie literatūriniai eksperimentai skatina domėtis poezija, teksto vizualizacija, ugdo jo suvokimą.
● 7-10 klasių moksleiviai priėmė iššūkį ir nėrė į išraiškos priemonių už tradicinės literatūros ribų paieškas. Iš pradžių klausinėję, ar galima šitaip ar anaip, greitai suprato, kad avangardinėse srovėse nėra žodžio negalima, viską lemia kūrėjo spontaniška valia.
● Taip pat su vaikais diskutavome meninių vagysčių tema – kaip nekopijuojant ir neplagijuojant, o perkuriant ir transformuojant pasinaudoti viskuo, kas pasaulyje jau sukurta, ir tik pagerinti rezultatą.
● Mūsų vaikai – nerealūs, tas matyti iš prie bibliotekos surengtos geriausių darbų parodos.
*Šiai kūrybinei užduočiai panaudoti lapai iš nurašytų knygų, kurios būtų atsidūrusios makulatūroje.

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas