Bendra aštuntokų ir dešimtokų veikla!

2021-06-11
Kas yra mūsų Gimnazija? Pirmiausia - Bendruomenė - naujos patirtys mūsų bendruomenėje su aštuntokais ir dešimtokais kartu žaidžiant, šokant, išreiškiant save ir ugdant tarpusavio santykius. Istorijos mokytojai Indrei atrodo, kad viskas pavyko, o kaip atrodo Jums?! Tris kartus valio neformalaus ugdymo savaitei „Sveika, Mokykla!“
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas