Ar žinote, kas yra mezuza?

2023-09-02
● Tai pailga dėžutė-futliaras su įdėtu maldos tekstu, kuris kabinamas ant namų durų staktos. Mezuza reiškia, kad šiuose namuose gyvenama pagal žydiškus priesakus.
● Mezuzoje saugomas pergamento ritinėlis, kuriame įrašytos dvi Toros ištraukos. Jomis žydas pripažįsta Visatos Kūrėją bei jo valią ir įsipareigoja jam paklusti bei mylėti visa savo esybe.
● Pasakojama, kad Aukščiausiasis, norėdamas priversti Egipto faraoną paleisti žydus iš vergovės, siuntė 10 bausmių. Paskutinė, baisiausia bausmė – pirmagimių mirtis. Kiekvienoje egiptiečių šeimoje mirė pirmagimis. Tam, kad mirties angelas aplenktų žydų namus, D-vas liepė kiekvienai žydų šeimai paaukoti avinėlį ir jo krauju pažymėti durų staktą. Tokiu būdu mirties angelas atpažino žydų namus ir juos aplenkė. Žydų pirmagimiai liko gyvi.
● Mezuza tvirtinama maždaug akių lygyje – viršutinio dešinio durų staktos trečdalio apatinėje dalyje ir pakreipiama įstrižai. Kadangi mezuza saugo D-o vardą, negalima leisti, kad ji nukristų, todėl pritvirtinami abu jos galai.
● Žydai privalo pakabinti mezuzą tuojau pat po įsikėlimo į naują būstą, net jei jis nuomojamas.
● Tikintiems žydams įprasta kiekvieną kartą, praeinant pro duris, paliesti mezuzą ir pabučiuoti jas palietusius pirštus. Jie siekia užmegzti ryšį su Dievu, o mezuzos bučiavimas yra šio ryšio išraiška.
● Ritinėlis turi būti košerinis, užrašytas ypatingu šriftu ant košerinės odos, suvynioti jį reikia iš kairės į dešinę, kad atvyniojant pirmiausia atsirastų pirmi žodžiai. Futliarui gi jokių ypatingų reikalavimų nekeliama, jį galima įsigyti ar pasidaryti, jis gali būti bet kokio dydžio ir pagamintas iš bet kokios medžiagos. Dukart per septynerius metus žydams ritinėlį reikia patikrinti, ar tekstas neišbluko ir nėra kitaip pažeistas.
● Taip pat tikima, kad mezuza yra amuletas, saugantis namus. Mat kitoje pergamento pusėje yra tik vienas žodis – Šadai (Aukščiausiasis). Sakoma, kad Šadai savo ruožtu yra akronimas – žodžių „Šomer Delatot Israel“ („Izraelio durų sargas“) trumpinys. Kai kurie žmonės iki šių dienų tiki, jog nelaimė galėjo nutikti todėl, kad ant durų nebuvo mezuzos.
● Taigi kaip apipjaustymas išskiria judėjų kūnus iš visų pasaulio žmonių kūnų, kaip kipa ir cicit išskiria judėjų drabužius iš visų pasaulio žmonių drabužių – taip mezuza išskiria judėjų namus iš kitų namų.

Mokykla – mūsų antrieji namai, todėl šiuos mokslo metus pradėjome pakabindami prie jų pagrindinių durų mezuzą. Toros ištrauką iš Izraelio parvežė jai susidėję mūsų gimnazijos mokytojai.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas