5a klasė įveikė Žaliųjų ežerų pažintinį taką!

2021-06-17
Šiandiena 5A klasė įgyvendino mokslo metų baigimo veiklą, kurios metu buvo nueitas visai ne trumpas Žaliųjų ežerų pažintinis takas, maudynės Balsio ežere, nė vienas nepamirštas ir pasveikintas gimtadienių progomis, pasmaguriauta picomis ir atsisveikinta iki rugsėjo 1-osios dienos. Lyg ir reikėtų dėti tašką ir sakyti viskas, bet dedame tik daugtaškį ir sakome:
-Ei, viskas gerai, turime išsiskirti tam, kad pasiilgtume mūsų antrųjų namų – Mokyklos. Taigi, tariame „Sveika, Vasara!“ ir „Iki greito, Mokykla!“
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas