1b klasė linki gero Šabo! Shabbat Shalom!

2022-02-11
Mūsų Gimnazija kartu su 1b klase linki visiems: „Gero Šabo! Shabbat Shalom!“. ❤
Šį penktadienį Šabato tema – „Vasario 16-oji“. Palaiminimo maldas sakė Lioros Baver vyresnysis brolis Natan. Chalą kepė Majos Šapurovos šeima.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas