1,2% pajamų mokesčių parama Gimnazijai

2023-04-12
Gerbiami tėveliai ir mokyklos bendruomenės nariai,
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie esate neabejingi gimnazijos mokinių poreikiams ir ankstesniais metais skyrėte Gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų gimnazijai. Jūsų skirtos lėšos naudojamos ugdymo kokybės gerinimui, ugdymosi aplinkų įrengimui ir kūrimui. Džiaugiamės, kad su Jūsų pagalba galime pasiūlyti mokiniams šiuolaikišką ugdymą ir patrauklesnę aplinką.
Artimiausiu metu, optimizavus turimas patalpas, vieni iš pagrindinių gimnazijos tikslų yra:
1. Turėti pažangią gamtos mokslų laboratoriją, kuri suteiktų galimybę moksleiviams atlikti sudėtingesnes praktines veiklas ir plėtoti patyriminį mokymąsi.
2. Turėti sensorinį kambarį, kur mokiniai, turintys specialiuosius poreikius, tobulintų gebėjimą atsipalaiduoti ir nusiraminti.
Kviečiame visus prisidėti prie greitesnio šių tikslų įgyvendinimo ir paremti mūsų gimnaziją!
Pagal LR Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijai iki 2023-05-02. Jūsų skirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą. Šis paramos būdas nereikalauja jokių papildomų materialinių išlaidų, tam reikia tik užpildyti el. prašymą.

Formos pildymo instrukcija.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas