Nuotolinis (hibridinis) mokymas

Aktuali informacija

Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai

• Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d.
• Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.
• Sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.
Plačiau skaitykite čia.

Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga

UGDYMO ĮSTAIGOJE:
• mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.;
• didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:
privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje ir turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga

UGDYMO ĮSTAIGOJE:
izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.
izoliacija taikoma, jeigu atsisako testuotis GAT pagal algoritmą.

SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:
izoliacija taikoma – 7 dienos.

Nedarbingumo pažymėjimo išdavimo tvarka

Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. 
Plačiau galite rasti čia.

Primename

• Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.
• Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo.
• Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (NVSC) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.

Sveikatos apsaugos ministerijos algoritmai

Testavimas

Nuo pirmadienio, vasario 7 dienos, ugdymo įstaigose laikinai sustabdomi kaupinių tyrimai – juos pakeis greitieji antigenų testai (GAT).
Ką svarbu žinoti tėveliams, kurių vaikai pirmą kartą testuosis GAT?
• GAT testai ugdymo įstaigoje atliekami kas 3–5 dienas, o ėminys imamas iš nosies ertmės (2–2,5 cm.). Mokiniai, vyresni nei 16 metų, testą atlieka ir vertina patys, o jaunesniems padeda atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas.
• Jeigu kas 3–5 dienas atliekamo testo diena yra savaitgalis, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 GAT, kuris turėtų būti atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo įstaigą.
• Atlikti GAT užtrunka apie 15–20 minučių (nuo testo ėminio paėmimo iki rezultato vertinimo). Tyrimo rezultatus fiksuoja atsakingas ugdymo įstaigos darbuotojas pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką.
• Jeigu vaiko GAT teigiamas – ugdymo įstaigos darbuotojas apie tai informuoja mokinį ir (ar) jo tėvus apie poreikį užregistruoti asmenį į mobilųjį patikros punktą, atliekant GAT tyrimą iš nosiaryklės arba PGR tyrimą, kuris imamas iš nosiaryklės ir gerklės. Teigiamą GAT rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas tyrimo rezultatas, arba 7 dienas, jei tyrimas neatliekamas.
• Tyrimą mobiliajame patikros punkte rekomenduojama atlikti tik tiems mokiniams, kurių GAT testo rezultatas yra teigiamas, kitiems klasės mokiniams ir kontaktavusiems mokyklos darbuotojams rekomenduojama testuotis savikontrolės būdu 3 kartus (pirmąjį testą atlikti nedelsiant, antrąjį – po 48/72 val., trečiąjį – dar po 48 val.).
• Izoliuotis privalo tik tas asmuo, kuriam patvirtinama COVID-19 liga. Patvirtintus COVID-19 diagnozę, likusi klasės dalis gali nesiizoliuoti, jei testuojasi savikontrolės būdu nustatytu dažnumu.

Klasių vėdinimas

Klasių vėdinimas

Programa „Kartu tikrai galime“

Vilniaus savivaldybė su licėjistais / gimnazistais / studentais yra sukūrusi programą – „Kartu tikrai galime“ 5–8 klasių mokiniams.
Programa apmokama iš savivaldybės lėšų (tėvams nereikia mokėti). Šia programa mes siekiame ne atlikti mokinio namų darbus, bet padėti jam išmokti pačiam. Vienas sekmadienio užsiėmimas trunka 90 minučių. Iš programos dalyvių yra tikimasi, jog jie į užsiėmimą atsineš savo mokomųjų dalykų vadovėlius, sąsiuvinius ir papildomą medžiagą, kurios reikia mokymosi pagalbai.

Šiuo metu ši programa yra persikėlusi į nuotolinę erdvę. Tėvams reikia registruoti vaikus.
Registracija
Taip pat yra tėvų, kurie linkę vaikams samdyti mokytojus. Tokia galimybė prieinama 1–12 kl. mokiniams.
Registracija

Pagalba mokiniui

Iškilus problemai, galite kreiptis į gimnazijos specialistus:

Gimnazijos specialioji pedagogė ir logopedė
Inesa Ežerskytė-Purenok
El. p.: inesa.ezerskyte@gmail.com

Gimnazijos socialinė pedagogė
Viktorija Augulevič
El. p.: socpedagogeviktorija@gmail.com

Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė
Vanda Balcevič
El. p.: vanda.balcevic@vvsb.lt

Gimnazijos psichologė
Beata Višniak-Bakšienė
El. p.: psichologebeata@gmail.com
Pagalbos mokiniui algoritmas

Informacija dėl kaukių dėvėjimo

Vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta, kad ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių mokiniams, ugdomiems pagal:
 • ikimokyklinio ugdymo programą;
 • priešmokyklinio ugdymo programą;
 • pradinio ugdymo programą.

Vyresni mokiniai ir toliau turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Veido kaukių dėvėjimas ugdymo įstaigos darbuotojams įstaigos viduje ar lauke, viešoje erdvėje lieka nepakitęs.

Daugiau informacijos rasite čia.

Taip pat rekomenduojame:
 • esant galimybei turėtų pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukę, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
 • vienkartinėms kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti uždarą šiukšliadėžę.

Papildyta 2022 m. sausio 17 d. 
Nuo pirmadienio renginiuose uždarose erdvėse privaloma dėvėti respiratorius.
Siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos Omikron plitimą, jau nuo pirmadienio, sausio 17 d., visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.
Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
Pažymime, kad renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių.
Be to, renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje. Be to, prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) žiūrovams ar dalyviams apie tai, kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.
Dėvėti respiratorius ar arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną vyresniems nei 6 metų žiūrovams ar dalyviams rekomenduojame ir tokiu atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).
Sparčiai plintant koronaviruso atmainai Omikron, rekomenduojame gyventojams visada atsakingai įvertinti būtinybę dalyvauti renginiuose ar juos organizuoti, ypač tokius, kuriose susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių. Renginius patariame organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.
Primename, kad renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms:
• kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu;
• turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
• gavus teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą (registruotis PGR tyrimo atlikimui).

Už visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą, taip pat už Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–6000 eurų bauda.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
Kaip saugiai devėti vienkartinę medicininę kaukęKaip saugiai devėti daugkartinę veido kaukę
Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

 • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas
NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA.
 • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę
RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ.
 • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimu
KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS.
 • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai
PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas