Mokinių taryba

Tarybos aprašas

Mokinių Taryba – tai aukščiausias mokinių savivaldos organas, atstovaujantis ir ginantis mokinių interesus Gimnazijoje, sprendžiant įvairias problemas, susijusias su Gimnazijos gyvenimu, pristatant Gimnaziją per oficialius renginius, organizuojant užklasinę veiklą ir bendradarbiaujant su Gimnazijos administracija, klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei Gimnazijos bendruomenės nariais. Mokinių Tarybą sudaro 4 – 12 klasių moksleiviai.

Nuotraukos autorius Jurij Rozovskij.

Tarybos sudėtis

Tarybos veiklos kuratorė – 

Vardas pavardė
Pareigos, klasė
...
...
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas