Darbo taryba

Tarybos aprašas

Darbo taryba renkama gimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp gimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant gimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Tarybos sudėtis

Vardas pavardė
Pareigos
Angelė Borodinienė
Darbo tarybos pirmininkė, fizikos vyresnioji mokytoja
Jurgita Palikevičiūtė
Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Vaidota Macienė
Posėdžių sekretorė, pradinių klasių mokytoja
Daniel Goldberg
Techninis darbuotojas
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas