Mokytojų taryba

Tarybos sudėtis

Pavardė vardas
Pareigos
Ruth Reches
Direktorė. Mokytojų tarybos grupės pirmininkė
Rutkauskaitė Indrė
Istorijos mokytoja. Pirmininko pavaduotoja
Rita Sakalauskaitė
Lietuviu k. ir literatūros vyresnioji mokytoja. Posėdžio sekretorė
Egidija Žukauskienė
Pradinių kl. vyresnioji mokytoja. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Tamara Lukoševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Bureika Andrius
IT mokytojas
Davidavičius Algirdas
Žydų tautos tradicijų mokytojas
Cymliakova Violeta
Matematikos mokytoja
Šapiro Raisa Irina
Hebrajų k. mokytoja
Karčauskienė Evelina
Dailės vyresnioji mokytoja
Palikevičiūtė Jurgita
Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
Seliavienė Vaiva
Pradinių kl. vyresnioji mokytoja
Šeleg Monika
Prancūzų k. vyresnioji mokytoja
Židonienė Eglė
Anglų k. mokytoja
Rita Valančienė
Chemijos mokytoja metodininkė
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas