Mokytojų taryba

Tarybos sudėtis

Pavardė vardas
Pareigybė
Ruth Reches
Direktorė. Mokytojų tarybos grupės pirmininkė
Rutkauskaitė Indrė
Istorijos mokytoja. Pirmininko pavaduotoja
Kietavičienė Oksana
Technologijų mokytoja metodininkė. Posėdžio
sekretorė
Egidija Žukauskienė
Pradinių kl. vyresnioji mokytoja, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Lina Morkūnienė
Anglų k. mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Augulevič Viktorija
Vyr. socialinė pedagogė
Borodinienė Angelė
Fizikos vyresnioji mokytoja
Bureika Andrius
IT mokytojas
Davidavičius Algirdas
Žydų tautos tradicijų mokytojas
Cymliakova Violeta
Matematikos mokytoja
Grigorjeva Julija
Matematikos mokytoja
Rita Sakalauskaitė
Lietuviu k. ir lit. vyresnioji mokytoja
Šapiro Raisa Irina
Žmogaus saugos mokytoja, VDM pedagogė
Karčauskienė Evelina
Dailės vyresnioji mokytoja
Palikevičiūtė Jurgita
Lietuvių k. mokytoja metodininkė
Seliavienė Vaiva
Pradinio ugd. vyresnioji mokytoja
Šeleg Monika
Prancūzų k. mokytoja
Židonienė Eglė
Anglų k. mokytoja
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas