Tėvų taryba

Tarybos sudėtis

Vardas pavardė
Atstovaujama klasė
Dina Staugaitienė
1a
Leonid Leifer
1b
Arūnas Baltrūnas
2a
Marta Sazanova
2b
Edita Viruišytė - Brazauskienė
3a
Jekaterina Rojaka
3b
Simona Merkinaitė
4a
Eglė Petrokienė
4b
Antanas Sagatauskas
5a
Gražina Kovger - Sniečkuvienė
5b
Indrė Misiūnienė
6a
Irina Mark
6b
Dovilė Rūkaitė
7a
Inga Razmutė - Razmė
7b
Evelina Avina
8a
Ieva Vasiliauskienė
8b
Renata Kilšauskienė
9a
Aleksandras Golod
9b
Kazys Preikšas
10a
Rūta Zinkevičienė
10b
Irena Rutkauskienė
11
Valerijus Legatas
12a
Jūratė Miliajevienė
12b
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas