Tėvų taryba

Tarybos sudėtis

Vardas pavardė
Atstovaujama klasė
Arūnas Baltrūnas
1A
Marta Sazanova
1B
Možena Gitelmanienė
2A
Jekaterina Rojaka
2B
Olga Kostenkova
3A
Eglė Petrokienė
3B
Edmondas Babenskas
4A
Gražina Kovger – Sniečkuvienė
4B
Indrė Misiūnienė
5A
Irina Mark
5B
Dovilė Rūkaitė
6A
Inga Razmutė - Razmė
6B
Evelina Avina
7A
Ronaldas Račinskas
7B
Diana Zimanienė
8A
Aleksandras Golod
8B
Aurelija Kregždė
9A
Rūta Zinkevičienė
9B
Irena Rutkauskienė
10
Valerijus Legatas
11A
Jūratė Miliajevienė
11B
Lina Plieniūtė
12
Tarybos sudėtis
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas