Viešnia iš Lietuvos Respublikos prokuratūros

2024-05-30
Prokurorė Inga papasakojo septintokams apie prokuroro profesiją, ikiteisminį procesą, nepilnamečių nusikalstamas veikas, apie žmonių teises ir pareigas.
● Nesame Robinzonai Kruzai, gyvename visuomenėje, kurioje galioja taisyklės ir egzistuoja atsakomybė. O paaugliai, lygiai kaip ir suaugę, kasdien priima sprendimus, kaip pasielgti.
● Vaikai samprotavo, kad sutinka būti nubausti, jei nusipelnė. Bet tada padiskutavome apie tai, kas yra „nusipelnymas“ – o jei mokytojas nuspręstų, kad mokinys šiandien „nusipelno“ būti apspardytas? Ko kiti negali daryti TAU? Ko TU negali daryti kitiems? Iškilo klausimas, kokio lygio blogybė yra apmėtyti mokytoją vandens pripildytais balionais?
● Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – didžiulė grėsmė, ypač perkant nelegaliai. „Veipų“ sudėtis kinta labai greit, maišomi įvairiausi nauji junginiai, kurių žala sveikatai – nenuspėjama. Truputį išsigandome, išklausę tikrų istorijų apie ligoninėse be sąmonės atsirandančius bendraamžius, psichozes, kurios prasideda praėjus netgi kelioms dienoms po parūkymo...

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas