Sveikiname su Šavuot – Toros atgavimo švente!

2022-06-04
Šventė vyksta vasarą ir yra vadinama Šavuot (hebr. savaitė: ji švenčiama praėjus septynerioms savaitėms po Pesach, 6-ąją sivano mėnesio dieną). Ši šventė turi keturis pavadinimus: Šavuot (Shavuot), Bikurim šventė, Aceret ir Toros dovanojimo šventė. Šavuot šventės metu yra prisimenamas Sinajaus apreiškimas, kuris vadinamas Toros įteikimo švente.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas