Sveikiname Gimnazijos psichologę Beatą Višniak-Bakšienę

2022-06-21
Sveikiname Gimnazijos psichologę Beatą Višniak-Bakšienę su garbingu apdovanojimu!
Vilniaus m. šveitimo įstaigų psichologų metodinės tarybos ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos renginyje „Psichologų diena“ mūsų mokyklos psichologė Beata apdovanota Padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą metodiniame būrelyje ir pagalbą bei dalinimąsi gerąja patirtimi psichologų bendruomenėje.
Ši padėka skiriama tik aktyviausiems ir daugiausiai prie šiais laikais itin aktualios psichologinės pagalbos ir paramos prisidėjusiems psichologams.
Vilniaus švietimo įstaigų psichologų bendruomenėje tokias padėkas šiemet gavo iš viso tik 8 psichologai.
„Aš labai džiaugiuosi, kad mano darbas buvo įvertintas teigiamai ir kartu su kitais septyniais sostinės psichologais, dirbančiais darželiuose, mokyklose, ugdymo centruose, suaugusių mokyklose, buvau pagerbta, – pasakoja Beata Višniak-Bakšienė. – Aš labai myliu savo darbą už jo įdomumą, svarbą ir įvairovę. Nes psichologinės pagalbos mokykloje reikia ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams bei mokytojams“.
Mes nuoširdžiai sveikiname Beatą ir labai didžiuojamės, kad ją turime! Jos darbas yra nelengvas, orientuotas į psichologinių klausimų sprendimą: vaiko psichologinių bei ugdymosi poreikių įvertinimą, vaiko, mokytojų ar šeimos konsultavimą, kaip tuos poreikius galima geriau patenkinti atsižvelgiant į individualias vaiko savybes, intelektinės bei emocinės raidos ypatumus. Mūsų psichologė ne tik turi specialių žinių apie asmenybės raidos, emocinius ir elgesio ypatumus ir taiko psichologinio vertinimo metodus bei psichologinio poveikio priemones. Beata suvienija visą kolektyvą ir kuria mokykloje išskirtinio jaukumo psichologinę atmosferą, kurioje gera ir mokytis, ir dirbti, ir smagiai leisti laiką!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas