Sveikiname Emiliją!

2022-04-09
„Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis“, – yra įsitikinusi Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos 10B klasės mokinė Emilija Miliajevaitė, Vilniaus miesto istorijos VII olimpiadoje iškovojusi garbingą II vietą.
Šiais nerimo kupinais laikais itin svarbu mokėti vertinti skaudžiausias istorijos pamokas ir nekartoti žmonijos praeities klaidų. Ačiū tau, miela Emliją, už skleidžiamą neabejingumo žinioms šviesą! Linkime ir ateityje – visada būti tarp geriausių!
Nuoširdžiai dėkojame istorijos mokytojui Mindaugui Tamošaičiui, puikiai rengiantį Emiliją atstovauti Gimnazijai visuose įmanomuose istorijos konkursuose.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas